Paketi za kasko zavarovanje

Pri kasko zavarovanju lahko izbirate med dvema paketoma: Popolni in Osnovni kasko. Nevarnosti, ki jih krije posamezen kasko paket so razvidne iz spodnje tabele. Priporočamo vam Popolni kasko paket, ki zajema vsa kritja.

Izračun za kasko zavarovanje lahko naredite na prvi strani.

Nevarnost / kasko paket

Popolni

Osnovni

Prometna nesreča

Da (B/M: F)

Da (B/M: F)

Prometna nesreča na parkirišču, povzroče s strani neznanega voznika

Da (op.1)

Ne

Padec ali udarec kakega predmeta

Da (B/M: F)

Da (B/M: F)

Manifestacije in demonstracije

Da (B/M)

Ne (doplačilo B/M)

Razbitje, pošk. ali tatvina vgrajenih zunanjih svet. teles, ogledal in standardno vgrajenega stekla na zav. vozilu ter neposredni dotik zavarovanega vozila z divjadjo ali domačimi živalmi, padec snega, ledenih sveč ali ledenih tvorb.

Da

Ne

Toča in vihar

Da

Ne (doplačilo)

Kraja

Da

Ne (doplačilo)

Vandalizem

Da (F)

Ne (doplačilo – F)

Prevzem rešenih delov – odkup totalke

Da

Ne

Stroški najema nadomestnega vozila, potopitev zav. stvari med prevozom s trajektom, pomoč poškodovanim osebam oz. preprečevanje večje škode na stvareh, požar, potres, direktni udar strele, nenadno zunanje toplotno ali kemično delovanje na zav. vozilo, eksplozija, padec zrakoplova

Da

Da

Možnost hkratne sklenitve dodatne delne kombinacije glede na izbrani paket D – divjad in domače živali

Že krito

Možno doplačilo

H – parkirišče

Že krito

Možno doplačilo

E – stekla

Že krito

Možno doplačilo

S – svetlobna telesa in ogledala

Že krito

Možno doplačilo

Pnevmatika +

Možno doplačilo

Ne

Pri parkirišču 8popolni kasko) je prva škoda v letu brez odbitne franšize, ostale (možne tri škode na leto) pa je franšiza 75€. F pomeni, da se plača franšiza, ki je dogovorjena. B/M pomeni, da škoda vpliva na izgubo bonusa.

Preverite zgornja kritja in izberite tisti kasko paket, ki vam ustreza. Za vsa vozila, ki so na leasing, sta možna oba paketa, a je pri Osnovnem paketu potrebno dodati doplačilo za krajo.

Na prvi strani lahko izpolnite informativni izračun za AO in kasko ter na enostaven način preverite ceno za osnovno avtomobilsko zavarovanje in kasko zavarovanje, če ga prav tako želite imeti.